Jak fotovoltaická elektrárna funguje

Dotace pro rok 2008

Pro letošní rok nejsou dotace na fotovoltaické elektrárny zahrnuty do poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Více informací lze nalézt na www.sfzp.cz.

Více informací v přiloženém dokumentu. Příloha II 2008.pdf

O dotace lze také žádat ze strukturálních fondů EU pro období 2007-2013. Jedním z nich je např. Operační program Podnikání a inovace OPPI, prioritní osa 3 - Efektivní energie (např. program EKO-ENERGIE), v bodě 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie. Více na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz.

Dotace jsou poskytovány i z Operačního programu životního prostředí www.opzp.cz, kde v prioritní ose 3 (udržitelné využívání zdrojů energie), mohou žádat o dotaci následující subjekty:

  • územní samosprávné celky a jejich svazky,
  • nadace a nadační fondy,
  • občanská sdružení a církve,
  • příspÄ›vkové organizace,
  • obecnÄ› prospěšné společnosti,
  • organizace zřízené na základÄ› zvláštního zákona,
  • organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace,
  • neziskové organizace,
  • právnické osoby vlastnÄ›né veÅ™ejnými subjekty.

Zároveň bych chtěl upozornit, že získání dotací je v současné době, zvláště pak z OPPI, pro fotovoltaické elektrárny prakticky nedosažitelné.

Další možností získání finančních prostředků poskytují dle aktuálního vyhlášení městské úřady, jako např. hlavní město Praha, která dotuje na svém území veškeré solární panely a tedy i fotovoltaické panely 4.000,-Kč/m2, max. 80.000,- Kč za elektrárnu, tedy max. 20m2 plochy. Pro max. využití této dotace v Praze je tedy dobré zvolit instalaci elektrárny o výkonu kolem 2,5kWp.

Pro obyvatele spadajícího do obvodu statutárního města Plzně je pro letošní rok 2008 vypsaná dotace 20,- Kč /Wp.

Informace o možnosti získání podpory z místa plánované investice vašeho bydliště, lze kontaktovat příslušný městský úřad, případné námi získané informace zde budou postupně aktualizovány.

V případě, že nějaké celoplošné dotace budou vypsány, budete o tomto stavu informováni na této stránce.Nabídka:

Kontakty:

Petr Slatinský
Okrajová 477
Stařeč 67522
tel.: +420 605 873 531
petr.slatinsky@centrum.czOdkazy: