Revize technické

Revize elektro

Nabídka naší činnosti v oblasti elektrických zařízení:

  • Revize elektrických zařízení v objektech třídy „A + B" s napÄ›tím do 1000V včetnÄ› hromosvodů.
  • Revize a pravidelné kontroly elektrických spotÅ™ebičů a ručního nářadí.
  • Å kolení a pÅ™ezkouÅ¡ení podle paragrafu 14 vyhlášky 50/78 Sb. o odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice.
  • Dále pro vás zajiÅ¡Å¥ujeme administrativu spojenou s vyÅ™izováním (pÅ™ihlaÅ¡ováním a provádÄ›ním zmÄ›n) u odbÄ›rných míst společnosti E-oN.

 

Revize plynu

Nabídka naší činnosti v oblasti plynových zařízení:

  • Revize a zkouÅ¡ky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu kategorie „F" - zařízení pro rozvod plynů - domovní a průmyslové plynovody z materiálů ocel, PE, měď (médium zemní plyn)
  • Revize a zkouÅ¡ky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu kategorie „G" - zařízení pro spotÅ™ebu plynů spalováním - spotÅ™ebiče s výkonem pod 50kW a kotle s výkonem 50kW a více (médium zemní plyn)
  • Dále pro vás zajiÅ¡Å¥ujeme administrativu spojenou s vyÅ™izováním (pÅ™ihlaÅ¡ováním) plynomÄ›rů a pÅ™ipojováním odbÄ›rných míst u JMP, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace plynovodů a odborné posouzení kouÅ™ovodů.

Montážní činnost

Nabídka naší činnosti v oblasti elektro a plynových zařízení:

  • Provádíme montáže nových rozvodů v oblasti elektro i rozvodů plynu výše zmínÄ›ného rozsahu včetnÄ› provádÄ›ní případných porevizních oprav.
  • V rozsahu domovních instalací a menších objektů pro Vás zrealizujeme montáže elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů (EZS + EPS).
  • Pro ochranu pÅ™ed nebezpečnými účinky atmosférické a statické elektÅ™iny provádíme návrhy a montáže hromosvodů včetnÄ› instalací pÅ™epěťových ochran ve vÅ¡ech úrovních ochrany (silové i slaboproudé).


Nabídka:

Kontakty:

Petr Slatinský
Okrajová 477
Stařeč 67522
tel.: +420 605 873 531
petr.slatinsky@centrum.czOdkazy: