Jak fotovoltaická elektrárna funguje

Co nabízíme

Naším zaměřením jsou především instalace na střešní pláště, jako jsou objekty pro bydlení, rekreaci, firemní nebo městské (obecní) objekty, školy, úřady apod. Další variantou jsou montáže na volná prostranství za pomoci upevňovacích konstrukcí.
Trend dnešní doby s sebou přináší důraz na energetickou samostatnost jednotlivých objektů, důkazem toho je rozmach např. solárních ohřevů TUV a vytápění, tepelných čerpadel a dalšího technického zařízení budov (TZB), mezi které jistě v blízké budoucnosti budou běžně patřit i fotovoltaické elektrárny (FV). Vše je otázkou finanční dostupnosti a především podpory státu pro tuto oblast, jak jistě můžeme v praktických realizacích vidět v zemích po celé evropské unii (EU). Markantní boom v oblasti fotovoltaiky v Německu je toho nesporným důkazem. V současných podmínkách ČR lze tuto podporu spatřit především ve vysokých výkupních cenách, ať už formou pevných výkupních cen nebo formou tzv. zelených bonusů. Dále pak se uplatňuje především 20-ti letá doba povinného výkupu vyrobené energie, s pětiletým obdobím „daňových prázdnin". Tyto začínají rokem uvedení systému do provozu + následujících 5let. Při instalování systému na objekty pro bydlení lze také uplatnit sníženou 9% daň z přidané hodnoty (DPH).

VIESSMANN - systém VITOVOLT

Spolupráce právě se zahraniční firmou VIESSMANN, která je leaderem v oblasti technického zařízení budov (vytápění objektů), má za cíl nabídnout zákazníkům vysoce kvalitní systém pro výrobu elektrické energie. Tak jak je tato rodinná firma působící již od svého založení v r.1917 zvyklá z ostatních jejich výrobků. V praxi se jedná o produktovou řadu FV panelů VITOVOLT, včetně všech potřebných komponentů, zajišťujících dlouhodobý a spolehlivý provoz.

VITOVOLT 200
Modul laminované konstrukce

 1. Hliníkový rám
 2. Těsnění
 3. Skleněná tabule
 4. Uložení v EVA
 5. Krystalická buňka
 6. Spojovací fólie z umělé hmoty

V praxi se již objevily méně kvalitní FV panely, u nichž po určitém čase provozu dochází k postupné korozi a delaminaci. Dochází tak k trvalému poškození a znehodnocení! Značka VIESSMANN je zárukou kvalitního FV systému, pro výrobu elektrické energie.

Jedná se především o kvalitní a dlouhodobě prověřený kotvící systém, používaný firmou při montáži solárních ohřevů vody.

Příslušenství

Montážní a upevňovací systém

 • jednotné staticky odzkouÅ¡ené upevňovací systémy Viessmann, známé pÅ™edevším ze solárních systémů VITOSOL
 • materiál z nerezové oceli a hliníku
 • kompletní dodávka spodní konstrukce pro úsporu stÅ™eÅ¡ních úchytů
 • výbÄ›r pro mnoho typů krytin

Připojovací kabel, prodloužení (DC – propojovací kabel)

Provedení jako silikonový kabel, velký Cu průřez 4 mm2, UV stabilní, dle VDE směrnice. (materiál vedení dělá zařízení dlouhodobě provozně spolehlivé). Ceny známých typů kabelů např. NYM nejsou srovnatelné. Vzhledem k tomu, že na stejnosměrném okruhu se nedá FV systém – zařízení odjistit, je velmi důležitý výběr provedení kabelu z důvodu ochrany osob a požární ochrany. DC – propojení od modulů / měniče v konektorovém provedení.

Multicontact, Tyco (Moduly a měniče osazovány v Allendorfu)

Střídač (měnič)

Nedílnou součástí celé instalace je také střídač (měnič), převádějící vyrobený stejnosměrný proud na proud střídavý, na který funguje většina el. spotřebičů. Měniče, které jsou dodávány od renomovaných výrobců, jsou plně sladěny s panely VITOVOLT, musí v současné době splňovat přísná kritéria ze strany požadavků distribučních společností (kvalita dodávané energie, bezpečnost). Hlídání parametrů je v těchto plně integrováno.

Měniče IG 15 - 60 Fronius, příp. SMA Sunny Boy

 • Vysoce efektivní mÄ›nič s integrovaným informačním LCD
 • OsvÄ›dčený a zavedený
 • Vysoká účinnost cca 96%
 • PřísluÅ¡enství pro pÅ™enos a ukládání dat
 • Rozhranní k pÅ™enosu dat
 • Dataloggerbox

Důležité bezpečnostní funkce:

 • MÄ›nič disponuje více možnostmi hlídání sítÄ›
 • Hlídání napÄ›tí
 • Hlídání frekvence
 • ENS funkce
 • Hlídání impedance(odporu) sítÄ› (zdánlivý odpor součástí, tzv. vektor Z; Z=R)
 • ENS - Einrichtung zur Netzüberwachung mit jeweils zugeordnetem Schaltorgan in Reihe (funkce kontroly sítÄ› s vypínáním)
 • Ochrana sítÄ› – pÅ™epÄ›tí a podpÄ›tí
 • Jak permanentní hlídání sítÄ›, tak také funkce ENS se stará o to, že pÅ™i výpadku sítÄ› bude napájení FV zařízením okamžitÄ› pÅ™eruÅ¡eno (napÅ™. vypnutí ze strany distributora el. energie nebo poÅ¡kození vedení).

Další komponenty a činnosti, jako je úprava elektroměrového rozváděče, osazení přepěťových ochran, případná úprava hromosvodové soustavy a další jsou běžně prováděné úkony, které je třeba navrhnout a posoudit při každé jednotlivé realizaci.

Postup při realizaci

Zde je obecně popsán postup od Vašeho rozhodnutí nechat si postavit FV elektrárnu na klíč až po konečnou realizaci.

 1. Kontaktujte nás, rádi se seznámíme s Vaším záměrem, provedeme návrh a umístění dle Vašich možností. (Posoudíme velikost plochy pro umístění panelů, technické možnosti připojení do distribuční sítě a další potřebné technické údaje.)
 2. Dalším krokem je podání žádosti k distribuční společnosti (DS) o rezervaci výkonu s přiloženým jednopólovým schematem zapojení, (dle Vašeho bydliště, E-oN, ČEZ, PRE) a následné vyjádření k možnosti připojení výrobny. Tato žádost je zdarma, zákonná povinnost k vyjádření od (DS) je 30 dnů. Platnost tohoto vyjádření je 180 dnů a lze jej případně prodloužit.
 3. Následuje vyřízení stavebního povolení (v případech menších instalací řádově do 20kW se lze obejít s vyřízením územního souhlasu, vždy ale záleží na konkrétním posouzení ze strany příslušného stavebního úřadu, který bude vyžadovat jím určené podklady pro vyřízení).
 4. V tomto bodě již nic nebrání vlastní realizaci výstavby elektrárny.
 5. Na systému bude provedena výchozí revize elektro a systém bude spuštěn do zkušebního provozu, následně po provedených zkouškách, měření a odsouhlasení distribuční společností bude uveden do trvalého provozu.
 6. Vzhledem k tomu, že se jedná o podnikání na základě licencované činnosti, bude třeba tuto vyřídit na Energetickém regulačním úřadu (ERU). Pokud nemáte přiděleno IČO, toto Vám na základě žádosti bude přiděleno od Českého statistického úřadu (ČSU).
 7. Po uzavření smlouvy s distribuční elektrárenskou společností na dodávku energie, můžete přejít k pravidelné fakturaci za vámi vyrobenou energii.

V případech, kdy budete žádat o případné dotace, jsou třeba další administrativní záležitosti, jako je např. vypracování energetického auditu apod.

Pokud budete chtít investici do FV elektrárny zajistit za pomoci bankovního úvěru, i s tímto Vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Ke všem výše uvedeným administrativním činnostem nabízíme plnou podporu při vyřízení, případně za Vás patřičné náležitosti vyřídíme.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.Nabídka:

Kontakty:

Petr Slatinský
Okrajová 477
Stařeč 67522
tel.: +420 605 873 531
petr.slatinsky@centrum.czOdkazy: