Základní informace

Progresivní­ zdroj energie

V současné době zažívá rozvoj výroby elektrické energie pomocí FV panelů značného rozmachu, to je dáno především vysokým výkupním cenám. Tento trend kopíruje skutečnost naplnění závazku ČR v přístupových smlouvách k EU. Tento závazek obsahuje naplnění podílu výroby el. energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na 8% do r. 2010.

Ve všech evropských zemích je dostatek slunečního záření přijímaného fotovoltaickými systémy, aby bylo možné vyrábět většinu, nebo dokonce téměř veškerou energii spotřebovanou rodinami v domácnostech. A to i ve skandinávských zemích, kam slunečního světla dopadá mnohem méně! Ve skutečnosti je v mnoha skandinávských zemích používání fotovoltaické energie mnohem rozvinutější než v zemích jižní Evropy.

Ekvivalentní plocha solárního modulu

...pro pokrytí celkové světové potřeby elektrické energie

Fotovoltaika v současné době již není záležitostí pouze kosmického programu, ale stále markantněji bude díky zdokonalujícím se technologiím a masové výrobě (cenová dostupnost), běžnou záležitostí našeho každodenního života.

Fotovoltaická elektrická energie má mnoho výhod:

  • Technologii lze použít téměř kdekoliv, protože sluneční svÄ›tlo je k dispozici také vÅ¡ude.
  • Výrobní zařízení lze téměř vždy instalovat v blízkosti místa spotÅ™eby, čímž se zabraňuje elektrickým ztrátám bÄ›hem rozvodu a pÅ™enosu.
  • Velikost instalace může být snadno uzpůsobena podle potÅ™eby a dostupných zdrojů.
  • Žádné znečiÅ¡tÄ›ní provozem. Žádné plynné zplodiny, odpad, žádné riziko fyzických nehod.
  • Velmi nízké nároky na údržbu nebo opravy, protože systém nemá pohyblivé součásti.

Potenciál pro výrobu elektrické energie přímo ze slunečního světla je velmi vysoký a stává se nákladově efektivním, protože technologie se zlepšují a cena za elektrickou energii vyrobenou konvečními zdroji (fosilními palivy) se zvyšuje. Předpokladem pro rozvoj takto vyráběné energie je fakt, že energie vyrobená za pomoci FV článků bude tou, která se stane dominantní formou výroby elektrické energie v budoucnosti, kdy bude docházet k postupnému vyčerpávání fosilních paliv. Je to dáno především skutečností, že slunce jako zdroj této energie je v podstatě nevyčerpatelné.

Množství energie dopadající ročně na Zemi je
15.000 x větší,
něž globální roční spotřeba energie celého lidstva

Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele bude do budoucna stále dražší. Staňte se nezávislými na dodavateli elektrické energie, staňte se jedním z nich! Slunce bude stále zdarma dodávat čistou a nevyčerpatelnou energii.Nabídka:

Kontakty:

Petr Slatinský
Okrajová 477
Stařeč 67522
tel.: +420 605 873 531
petr.slatinsky@centrum.czOdkazy: